Електронен учебен курс

Конструиране на поясни изделия

 

Права пола Разкроени поли Нагънати поли Панталони Видео Тест
Конструиране на панталони
 • Дамски панталон - класически
 • Дамски панталон - джинс
 • Мъжки панталон
 • Конструиране на панталони

  Конструиране на класически дамски панталон

  класически дамски панталон

  Панталоните са неразделна част от облеклото на човека и се отнасят към поясните шевни изделия.

  Различните разновидности панталони се конструират върху една и съща основна мрежа, която е съставена от вертикални и хоризонтални линии. Конструктивните линии, нанесени върху мрежата, определят формата и общия вид на панталона.

   

  1. Размерни признаци

   

  Наименование на измерението

  Условно означение

  Абсолютна стойност сm

  Прибавка сm

  Обща стойност сm

  1

  Обиколка на талията

  От

  66,1

  -

  66,1

  2

  Обиколка на ханша

  Ох

  96,0

  2,0

  98,0

  3

  Обиколка на коляното

  Окол

  36,0

  8,0

  44,0

  4

  Разстояние от линията на талията до пода (странично)

  Дт.п (стр)

  109,8

  -

  109,8

  5

  Разстояние от линията на талията до плоскостта на сядане (дълбочина на панталона)

  Дб.п

  27,7

  -

  27,7

   

  2. Предварителни изчисления

  3. Построяване на мрежата

  1. Дпв = Дтп(стр) – Ддп = 109,8 – 27,7 = 82,1 cm
  2. Вл.кол = 0,6Дпв.82,1 = 49,26 cm
  3. Влх = 0,1Сх + 3,0 = 0,1.48,0 + 3,0 = 7,8 cm
  4. Шпр.ч = 0,5Сх – 1,0 + Пс = 0,5.48,0 – 1,0 = 23,0 cm
  5. Шз.ч = 0,5Сх + 1,0 + Пс = 0,5Сх + 1,0 + 1,0 = 26,0 cm
  6. Шхч = 0,1Сх + (1,0 ÷ 2,0 cm) = 0,1.48,0 + 1,5 = 6,3 cm
  7. Школ = Скол + Пс (в зависимост от модела)
  8. Шп = 22,0 cm (в зависимост от модела)

   

  4. Чертеж на предна част

   

   

  ТС = Дд.п = 27,7 cm

   

  ТД = Дт.п(стр) = 109,8 cm

   

  ДК = Вл.кол = 49,26 cm

   

  СХ = Вл.х = 7,8 cm; ТТ1 = 1,0 cm

   

  XX1 = Шпр.ч  = 23,0 cm

   

  X1X2 = Шхч(пр) = 6,3 cm

   

  XX3 = X3X2

   

  К1К2 = К1К3 = 0,5Школ  = 11,0 cm

   

  Д2Д3 = Д2Д4 = 0,5Шп  = 10,0 cm

   

  Точките Х – К2; К2 – Д3; Х2 – К3; К3 – Д4 се съединяват с прави линии.

   

  Т3Т4 = 1,0 cm; Х1Х4 = 0,5 cm

   

  С2а = 0,1; Сх – 1,5 = 3,3 cm

   

  Т4Т5 = 0,5.Ст + 2,0 = 16,5 + 2,0 = 18,5 cm

   

  Т5Т6 = 1,0 cm

   

  Д3, ДI2, Д4

  Д2 ДI2 = 0,5 cm

   

  Линия на талията

  Т4Т5 = 0,5.Ст + Псв = 16,5 + 2,0 = 18,5 cm    Псв = 2,0 ÷ 3,0 cm

   

  Т2Т7 = Т7Т6 Дълбочина на свивката 8,0 ÷ 10,0 cm

   

  5. Чертеж на задна част

   

  С3С3I =  4,0 ÷ 5,0 cm; X3X5 = 1,0 ÷ 1,5 cm

   

  X5X6 = 0, 25.Шз.ч = 6,5 cm

   

  XI6X7 = Шз.ч = 26,0 cm

   

  X7X5 = X5X8 ; К5С4 = К3С1                                                                                            

   

  К1Т8 – (0 ÷ 1,0) = К1Т9

   

  Т9Т10 = 0,5 ÷ 1,0 cm

   

  С5а1 = 0,1.Сх – 2,5 = 4,8 – 2,5 = 2,3 cm

   

  С5а2 = 0,1.Сх – 0,5 = 4,8 – 0,5 = 4,3 cm

   

  Т10Т11 = Ст + Пс

   

  Т4Т6 + Т10Т11 = Ст + Пс

   

  Т10Т12 = Т12Т11

   

  Дълбочина на свивката 14,0 ÷ 16,0 cm

  Страничен шев се очертава от точките Т11; Х7; К4; Д5

  Д5, Д2II 6

  Д2Д2II = 0,5 cm

   

   

  Конструктивен чертеж на класически дамски панталон

  Въпроси и задачи за самостоятелна работа:

  1. 1. По коя формула се изчислява вътрешната дължина на панталона?
  2. 2. По какъв начин се определя широчината на задната част на панталона?
  3. 3. Конструирайте дамски панталон по собствени мерки.